Дизайн створює культуру.
Культура формує цінності.
Цінності визначають майбутнє.